Addukce

Sedněte si na stroj, opřete si záda o opěrku, podsaďte pánev. Nastavte váhu odporu na stroji podle vaší úrovně síly. V základní poloze špičky a kolena směřují vzhůru. Držte se za boční madla, aby se zajistila stabilní pozice. Ujistěte se, že vaše záda jsou přitisknuta k opěradlu a že máte pevný a stabilní základ. S výdechem snožujte. S nádechem se vraťte do výchozí pozice. Při pohybu udržujte kontrolu a zabráníte přílišnému kmitání těla. Váhu zátěže úplně neuvolňujte.

Zapojené partie

Adduktory – vnitřní stehna. 

Nejčastější chyby

Kmitání těla, příliš těžká váha na úkor rozsahu pohybu, nesprávná pozice těla zejména špatně nastavené sedadlo, rychlý a nekontrolovaný pohyb.

Tipy pro začátečníky

Dodržujte správnou techniku, kterou se naučíte s lehkou vahou. Pohyb provádějte kontrolovaně abyste zajistili efektivní zapojení svalů a minimalizovali riziko zranění.

Složení tréninku

Počet opakováníCíl tréninku
1-6 ×Maximální sila
7–12 ×Nárůst svalů
13–20 ×Silová vytrvalost